Στοιχεία ιστότοπου

devolo GmbH
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Germany/Γερμανία

 

Αριθμός τηλεφώνου: +49 241 18279-0
Αριθμός φαξ: +49 241 18279-999
Διεύθυνση email: info@devolo.de
Ιστοσελίδα: www.devolo.de

 

Διευθύνοντες σύμβουλοι: Heiko Harbers CEO, Gerrit Harbers COO

 

Υπεύθυνος ως προς το περιεχόμενο κατά § 18 MStV:
Heiko Harbers
Charlottenburger Allee 67
52068 Aachen
Germany/Γερμανία

 

Δικαστήριο καταχώρισης: Amtsgericht Aachen
Αριθμός μητρώου: HRB 26821
ΑΦΜ για ΦΠΑ: DE813438476
Αριθμός μητρώου WEEE: DE 87627022

Αποποίηση ευθύνης

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων ("εξωτερικές συνδέσεις"). Αυτές οι ιστοσελίδες ανήκουν στη σφαίρα ευθύνης του εκάστοτε έχοντος την εκμετάλλευση αυτών. Ο πάροχος εξέτασε το περιεχόμενο των εξωτερικών συνδέσεων κατά το χρόνο της πρώτης τοποθέτησής τους στον ιστότοπο για να εξακριβώσει εάν υπήρχαν παραβιάσεις του νόμου. Κατά εκείνο το χρονικό σημείο δεν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο. Η devolo δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τον τρέχοντα και τον μελλοντικό σχεδιασμό καθώς και το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Ο διαρκής έλεγχος των εν λόγω εξωτερικών συνδέσεων δεν μπορεί να ζητείται εύλογα από την devolo άνευ συγκεκριμένων υποδείξεων παραβιάσεων του νόμου. Μόλις αποκτηθεί γνώση τέτοιων παραβιάσεων όμως, οι εν λόγω εξωτερικές συνδέσεις θα διαγράφονται χωρίς καθυστέρηση.